Dnes je utorok, 27. februr 2024
oslavuje Alexander - Posla pohadnicu
 
Pomoc Napte nm
reklama


Preo reklama na internete?

Interaktivita - Internet ako jedin mdium umouje, aby pouvate zasiahnut Vaou reklamou mohol okamite reagova a zska kompletn informcie o propagovanom produkte i slube. Nemus pritom vyta telefnne slo, alebo vpsa adresu Vaej internetovej strnky do svojho prehliadaa. Sta jedin klik.

Oslovenie atraktvnej cieovej skupiny - Aktvne internet vyuvaj najm vzdelan udia v mladom a strednom veku.

Nzke produkn nklady vs. vysok flexibilita - Zmenila Vaa firma telefnne slo alebo adresu? Porovnajte si nklady na to, aby ste o tejto zmene dali vedie svojim klientom prostrednctvom printu, televzie alebo rozhlasu a prostrednctvom internetu. Kedykovek v priebehu reklamnej kampane mte monos meni svoje posolstvo a nemuste pri tom aka na dotla katalgu alebo vylepenie billboardu.

Monos presnho cielenia - Ponkate slubu alebo produkt, ktor je zko pecifick? Na internete mte monos presne cieli, komu o prezradte. (mu / ena, 15-24 / 25-34 / 35-44 / ..., stredokolsk / vysokokolsk vzdelanie a podobne). Kritri k presnejiemu cieleniu Vaej reklamnej kampane je samozrejme mon ubovone kombinova.

Presn meranie efektivity - Aj napriek tomu, e presne poznte tanos dennka alebo sledovanos televzie alebo jej konkrtnej relcie, len vemi ako odhadnete, koko ud relne zhliadlo Vae reklamn posolstvo a koko ich siahlo po iakovom ovldai v momente, ke zaznela reklamn znelka. Na internete mte istotu. Dokete plne presne zisti, koko pouvateov Vau reklamu videlo a presne aj to, kokch zaujala.

Preo reklama prve u ns?

1, Kee internet povaujeme za mdium s takmer neobmedzenmi monosami, dokeme spolu s Vami vymyslie vdy netandardn zaujmav formu propagcie, ktor pouvateov nenud, ale bav.

2, Kee naich pouvateov vemi dobre poznme, vieme Vm poradi, ak slubu i produkt propagova na ktorej naej slube, aby bola propagcia naozaj efektvna.

3, Pri vetkch reklamnch kampaniach na naich slubch dodriavame Odporania pre internetov reklamu, ktor vydala AIM.

4, Kde in konia, my zaname... - Urite poznte spolonosti alebo obchodnkov, ktor sa o Vs zaujmaj iba do doby, km podpete objednvku. U ns to funguje trochu inak... N poiaton zujem podpsanm objednvky nekon, prve naopak. Sme pripraven poskytn Vm pomoc od dodania potrebnch podkladov, cez starostlivos o Vae reklamn plochy a po tatistiky od samotnho zaiatku reklamnej kampane a po jej ukonenie.

Zaujali sme Vs? Alebo stle vhate?

V tom prpade ns kontaktujte na emailovej adrese reklama@4me.sk alebo prostrednctvom kontaktnho formulra a presvedte sa sami. i potrebujete radu, mte akkovek otzku alebo zujem o cenov ponuku, sme tu pre Vs.Nick:
Heslo:
Zabudnut heslo | Registrcia